Widgeturi

Widgeturile reprezintă blocuri funcționale gata spre consumare. Pentru a beneficia de funcționalul widgetului este necesar doar de a plasa pe site un frame cu adresa respectivă.

Mai jos sînt listate widgeturile disponibile.


Sistemul informațional SIAS „Alegeri” al Comisiei Electorale Centrale conține o componentă funcțională numită „Rotația”, reprezentând o bază de date privind componența numerică, nominală și politică a consiliilor locale de nivelurile I și II stabilită conform rezultatelor alegerilor locale generale.

Prin intermediului modulului „Rotația”, Comisia Electorală Centrală ca autoritate unică ce atribuie mandatele de consilier local asigură evidența modificărilor din listele de consilieri apărute în urma procesului de ridicare și/sau atribuire a mandatelor și vizualizarea acestor modificări pe pagina web oficială.

Widget-ul „Consilieri” permite încorporarea informației actualizate la zi despre componența consiliilor locale pe orice pagină web de interes pentru informația despre consilier. În special, acest widget este destinat autorităților publice locale, dar poate fi încorporat și pe orice alt site.

Plusurile obținute dacă widget-ul „Consilieri” va fi încorporat pe site-urile părților interesate:

 • Informația la zi despre componența consiliilor;
 • Unicitatea informației;
 • Referiri la hotărârile aplicate;
 • Apartenența politică a consilierilor;
 • Repartiția pe sexe și pe vîrstă a consilierilor;
 • Personalizare conținut și aspect vizual.

Pentru încorporarea widget-ului trebuie să urmați instrucțiunile de pe fila „Încorporare widget”. Pe fila „Personalizare widget” puteți personaliza atât aspectul vizual al widget-ului, cât și setările implicte pentru circumscripția și/sau localitatea spre vizualizare.

Încorporarea widget-ului se efectuează dă către persoana autorizată cu acces la pagina web unde se preconizează plasarea widget-ului.

Pentru informații sau ajutor apelați telefonul (022)201-895 din cadrul Departamentului Tehnologii Informaționale și Gestionare Liste Electorale al Comisiei Electorale Centrale.

1. Cadrul widgetului

<iframe src="http://serviciidate.cec.md/widgets/consilieri?id=idCecWidgetConsilieri" id="idCecWidgetConsilieri" style="width:100%; border: 0;" scrolling="no"></iframe>
        

2. Script pentru redimensionarea corectă a widgetului

<script type="text/javascript">
  var iframeDefaultHeight=300,whenIframeResize=function(a){if(a.data.eventSource&&a.data.eventName&&a.data.frameId&&"cecWidgetConsilieri"==a.data.eventSource)switch(a.data.eventName){case"frameResize":var b=document.getElementById(a.data.frameId)||function(){for(var a=document.getElementsByTagName("iframe"),b=0;b<a.length;b++){var c=a[b];if(c.getAttribute("src").toLowerCase().indexOf("://serviciidate.cec.md/widgets/consilieri")>0)return c}}();b&&(b.style.height=(a.data.height||iframeDefaultHeight)+"px");break;case"selectionChanged":}};window.addEventListener?window.addEventListener("message",whenIframeResize,!1):window.attachEvent&&window.attachEvent("onmessage",whenIframeResize);
</script>

Customizare widget


1. Codul de incorporare:

Efectuați selecția dorită și generați codul de încorporare...

Aplică setările asupra widget-ului

Scrutin
Nivel administrativ

Nu este selectat

Municipiu/Raion

Nu este selectat

Localitate

Nu este selectat

Opțiuni vizualizare
Mod de vizualizare